MAKALELERİMİZ
Bilgi için: Müyesser Altındağ         
m.altindag@cem-fa.com.tr
© Copyright 2009 Cem-Fa Optik
Gözlük Camı Teknolojisi  -  4.Bölüm
CR 39 Camının üretimi
Bu üretim şekli kalıplara dökülen sıvı şeklinde gerçekleşir ve böylece mineral üretime göre tamamıyla farklı bir yöntemdir.

Kullanılan hammaddeler:
- Sıvı monomer (Diäthylenglykol-diallyl-biscarbonat)
- Sertleştirici (Peroxyd)
- Stabilizatör (Dengeleyici)
- Katalizör
- UV- Absorber (UV emici madde)

Bitmiş gözlük camı çok şeffaf bir yapıya sahiptir. Titizlikle temizlenen ve karıştırılan hammaddeler camdan bir kalıba dökülüyor, bunun dışında alüminyum ve çelik kalıplar da kullanılabilir. Kullanılan optik alanlar çok titiz bir şekilde yontulup polisaj edilmelidir. Yüzeyde veya şekilde oluşan en küçük hatalar, üretilen camda büyütülmüş bir şekilde gözükebilir.

Sıvı monomerin kalıplara doldurulması
Camın kalınlığına göre 8 den  20 saate kadar sürebilen sabit ısıda olması gereken bir prosedür ile, cam materiyeli 50 ila 100 derece arasında sertleştiriliyor.
Camın kalitesi hammaddenin saflığı , temizliği ve ısıyı doğru şekilde ayarlamaktan kaynaklanıyor. Bu kimyasal işlem esnasında hammadde yaklaşık %14 küçülüyor. Bunun için kalıplar bir yay ile ayarlanmalıdır. İki camdan oluşan kalıbın dışları silikonla kapatılıyor.

Organik camları kalıplardan çıkartmak kritik bir işlemdir, çünkü cam yüzeyi ile kalıp arasında çok güçlü bir çekim oluşuyor. Pahalı cam kalıplar az kullanımdan sonra bozulabiliyor. Bir kalıp ile ortalama 100 cam dökümü yapılabiliyor.
CR 39 camı için çok önemli bir işlem, camın içindeki gerilimleri azaltan "tempern" adlı işlemdir. Bu işlem 30 ile 60 dakika arasında sürer ve yaklaşık 50 derecede gerçekleşir.

Sağ Cam "tempern" işleminden geçmemiş, sol cam "tempern" olmuş
Camları döküm şeklinde üreterek:
- Kaliteli bir cam yüzeyi kazanıyoruz
- Tekrar üretilebilen merkez kalınlıkları
- Çok iyi bir odaklama ve reçete üretimi
- Bir kalıpla bifokal cam üretimi

Organik cam üretimi

Organik Bifokal Cam üretimi
Yüksek indisli organik camlar
Yüksek kırılma indisine sahip camlar son yıllarda gittikçe önem kazanıyor, bu camlar sayesinde daha hafif ve daha ince camlar üretmek mümkün oldu.

MR 8
MR 8                n = 1,595                        Abbe Değeri= 40                Yoğunluk = 1,30 g/cm3

 


MR 7, MR 10
MR 7                n= 1,660                Abbe Değeri = 32                Yoğunluk = 1,35 g/cm3

 


MR 174
MR 174                n= 1,738                Abbe değeri = 33                Yoğunluk = 1,47 g/cm3


Yüksek indisli organik camların üretimi

Tüm bu organik camlar, indise bağlı olmayıp döküm şeklinde üretildi. Farkları kullanılan hammaddelerden ve farklı ısı işlemlerinden (0 ile 120 derece arasında) kaynaklanıyor. CR 39 için tek bir monomer kullanılırken, 1,6, 1,67 ve 1,74 indisli gözlük camlarında iki monomer kullanılıyor. Bu iki monomer kimyasal bir reaksiyon ile birbirine bağlanıyor. Yüksek indisli cam üretimi standart cama göre çok daha uzun zaman alıyor, yaklaşık 20 saat ile 60 saat arasında değişebiliyor.

Soldan :
n =  1,6 ; 1,67; 1,74

Polikarbonat
Polikarbonat        n= 1,59        Abbe Değeri = 31                Yoğunluk = 1,2 g/cm3

Polikabonat, Bisphenol A maddesinden oluşan amorf yapıya sahip organik bir camdır.

Polikarbonat 1955 yılında bulundu ve son yıllarda göz optiğinde kullanılmaya başladı.
Özellikle sanayide kullanılan bu hammadde, aynı zamanda motosiklet kaskları için ve koruyucu gözlüklerde,  kamera dış materiyeli olarak ve Compact Disc üretiminde de kullanılıyor.
Polikarbonat'ın en önemli özelliği, darbelere karşı dayanıklı olmasıdır ve bunun için koruyucu güvenlik gerektiren ortamlarda kullanılması avantajlıdır.

Polikarbonat aşağıdaki kullanımlar için uygundur:
- Tek gözlü kişiler için
- Monokular Ambliyopi (tek gözde merceğin olmaması)
- Çocuk gözlükleri
- Spor Gözlükleri
- Koruyucu Gözlükler

Avantajları;                                                                      Dezavantajları;
- Kırılmaya, darbelere karşı dayanıklı                     - Düşük Abbe Değeri (en düşük optik kalitesi)
-Yüksek kırılma indisi                                                - Cam yontma işlemi için özel aletler gerekli
-Hafif (Yoğunluk 1,2 g/cm3)                                     - Yumuşak cam yüzeyi
- UV-A ve UV-B yaklaşık %100 emiliyor                 - Aseton, ispirto ve çözücü maddeler cam yüzeyini bozabilir


Trivex™
n = 1,53                 Abbe Değeri = 45          Yoğunluk :   1,11 g/cm3

Trivex tamamıyla yeni geliştirilmiş bir cam materiyelidir ve bilinen Polikarbonat ve CR 39
camlarının tüm olumlu özelliklerini birleştiren tek cam cinsidir.
Kırılmaya ve darbelere çok dayanıklı olan bu cam, hem esnektir hem de ispirto, aseton, saç
spreyi gibi maddelere karşı dayanıklıdır.
Çok iyi optik kalitesine sahip bu yeni teknolojik cam ( Abbe Değeri 45 ) ayrıca UV-A ve UV-B yi ışınlarını yaklaşık % 100 emiyor. Camların işlemi (delik açma, kesme, yontma, polisaj) için özel bir kesim aleti gerekmiyor.
Faset Gözlükler için en uygun cam cinsi olan bu materiyel, Spor-çocuk- ve koruyucu gözlükler için de çok uygundur..

Kaynak: Carl Zeiss Gözlük Camları www.zeiss.de/kompendium
                Bohn Heiner, Gözlükçüler için Teknoloji; DOZ-Optik Dergisi